Agenda

Healthier Communities Overview & Scrutiny Committee
Thursday, 14th March, 2019 10.00 am

Venue: Council Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Geraint Thomas  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Welcome & apologies / Croeso ac y mddiheuriadau

2.

Declarations of interest \ Datganiadau o fudd

3.

Minutes 31/1/19 / Cofnodion 31/1/19 pdf icon PDF 398 KB

4.

Action sheet / Taflen weithredu pdf icon PDF 108 KB

5.

Developing a Career College Consortium / Datblygu Consortiwm Colegau ar gyfer Gyrfaoedd pdf icon PDF 260 KB

Additional documents:

6.

Item for next meeting / Eitem ar gyfer y cyfarfod nesaf

7.

Date of next meeting 2/5/19 / Dyddiad y cyfarfod nesaf 2/5/19