Agenda

Healthier Communities Overview & Scrutiny Committee
Tuesday, 7th January, 2020 1.30 pm

Venue: Council Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Geraint Thomas  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Welcome & apologies / Croeso ac y mddiheuriadau

2.

Declarations of interest \ Datganiadau o fudd

3.

Minutes 20/6/19 / Cofnodion 20/6/19 pdf icon PDF 359 KB

4.

Action sheet / Taflen weithredu pdf icon PDF 103 KB

5.

Care Inspectorate Wales inspection findings : Prevention and promotion of independence for older adults (over 65) living in the community / Darganfyddiadau Arolygiaeth Gofal Cymru : Rhwystro a hyrwyddo annibyniaeth i oedolion hyn (dros 65) yn byw yn y gymuned pdf icon PDF 351 KB

Additional documents:

6.

Item for next meeting / Eitem ar gyfer y cyfarfod nesaf

7.

Date of next meeting 30/1/20 / Dyddiad y cyfarfod nesaf 30/1/20