Agenda

Cabinet
Dydd Mawrth, 16eg Ionawr, 2018 10.30 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, NP4 6YB

Cyswllt: Rachel Beale  Senior Business Support Officer (Democratic Services)

Items
No. Item

1.

Attendance / Presenoldeb

2.

Apologies for absence / Ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Declarations of Interest / Datganiadau o fudd

4.

Confirmation of Cabinet minutes - 28.11.2017 / Cadarnhau cofnodion y Cabinet - 28.11.2017 pdf icon PDF 272 KB

5.

Updates on actions / Y diweddaraf ar y camau gweithredu pdf icon PDF 85 KB

6.

T22 Progress Update / Diweddariad Ar Hynt T22 pdf icon PDF 312 KB

Additional documents:

7.

Joint Public Protection Enforcement Policy / Polisi Gorfodaeth Diogelu'r Cyhoedd ar y Cyd

8.

Property Maintenance Frameworks / Fframweithiau Cynnal a Chadw Eiddo

9.

Disposal of Two School Sites / Cael Gwared ar Ddau Safle Ysgol