Agenda

Cabinet
Tuesday, 22nd January, 2019 10.30 am

Venue: Council Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Dominique Redman  Senior Business Support Officer (Democratic Services)

Items
No. Item

1.

Attendance / Presenoldeb

2.

Apologies for absence / Ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Declarations of Interest / Datganiadau o fudd

4.

Confirmation of Cabinet minutes - 20/11/2018 / Cadarnhau cofnodion y Cabinet - 20/11/2018 pdf icon PDF 326 KB

5.

Updates on actions / Y diweddaraf ar y camau gweithredu pdf icon PDF 85 KB

6.

Service and Financial Planning - Budget and Service Change Activities 2019/20 / Cynllunio Gwasanaeth ac Ariannol - Gweithgareddau Cyllideb a Newidiadau i Wasanaethau 2019/20 pdf icon PDF 326 KB

Additional documents:

7.

Insurance Premium Tender Exercise / Ymarfer Tendr Premiwm Yswiriant pdf icon PDF 455 KB