Agenda

Cabinet
Tuesday, 19th November, 2019 10.30 am

Venue: Council Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Rachel Beale  Senior Business Support Officer (Democratic Services)

Items
No. Item

1.

Attendance / Presenoldeb

2.

Apologies for absence / Ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Declarations of Interest / Datganiadau o fudd

4.

Confirmation of Cabinet minutes - 08/10/2019 / Cadarnhau cofnodion y Cabinet - 08/10/2019 pdf icon PDF 356 KB

5.

Updates on actions / Y diweddaraf ar y camau gweithredu pdf icon PDF 85 KB

6.

Tax Base 2020/21 / Sylfaen Dreth 2020/21 pdf icon PDF 160 KB

7.

Information Governance / Llywodraethiant Gwybodaeth pdf icon PDF 229 KB

Additional information governance policies to support the information management framework and the Councils corporate approach to information management following a previous corporate assessment.

Additional documents: