Agenda

Planning Committee
Tuesday, 15th January, 2019 4.00 pm

Venue: Council Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Rachel Beale  Senior Business Support Officer (Democratic Services)

Items
No. Item

1.

Attendance and Apologies/ Presenoldeb ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of interest/Datganiadau o fudd

3.

Minutes of Planning Committee - 11/12/2018 / Cofnodion Pwyllgor Cynllunio - 11/12/2018 pdf icon PDF 579 KB

4.

Planning Appeal - Apêl Cynllunio pdf icon PDF 424 KB

Proposed garage conversion to living space at 18 Hanbury Grove, Pontypool.

 

Trawsnewid arfaethedig garej i fod yn ofod byw yn 18 Hanbury Grove, Pont-y-p?l.

 

5.

Planning Application - 18/P/0654/FUL / Cais Cynllinio - 18/P/0654/FUL pdf icon PDF 513 KB

Demolition of existing school building and construction of 17 affordable homes with associated public open space, drainage, infrastructure and highways works at land At Blenheim Primary School, Blenheim Road, St Dials, Cwmbran.

 

Dymchwel adeiladau'r ysgol ac adeiladu 17 o dai fforddiadwy â mannau agored cyhoeddus, ynghyd â'r draeniau, seilwaith a gwaith priffyrdd ar dir Ysgol Gynradd Blenheim, Blenheim Road, Sain Derfel, Cwmbrân.

 

6.

Planning Application - 18/P/0794/HH / Cais Cynllinio - 18/P/0794/HH pdf icon PDF 148 KB

First Floor Rear extension at 23 Larch Close, New Inn, Pontypool.

 

Estyniad Llawr Cyntaf yn 23 Larch Close, Y Dafarn Newydd, Pont-y-p?l.

 

7.

Planning Application - 18/P/0829/CND / Cais Cynllinio - 18/P/0829/CND pdf icon PDF 235 KB

Discharge of condition 8 of planning consent 18/P/0129/FUL (south eastern boundary treatments) at Plot C2 And C3, Llantarnam Industrial Park, Cwmbran.

 

Diddymu amod 8 caniatâd cynllunio 18/P/0129/FUL (triniaethau i’r ffin de orllewinol) yn Rhandiroedd C2 a C3, Parc Diwydiannol Llantarnam, Cwmbrân.