Agenda

Planning Committee
Tuesday, 21st May, 2019 4.00 pm

Venue: Council Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Rachel Beale  Senior Business Support Officer (Democratic Services)

Items
No. Item

1.

Attendance and Apologies/ Presenoldeb ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of interest/Datganiadau o fudd

3.

Minutes of Planning Committee - 16/04/2019 / Cofnodion Pwyllgor Cynllunio - 16/04/2019 pdf icon PDF 471 KB

4.

Planning Application - 14/P/00678 / Cais Cynllinio - 14/P/00678 pdf icon PDF 322 KB

Re-plan of plots 59 to 62 and plots 83 to 85 to include 2 additional dwellings at Penygarn Heights, Penygarn Road, Trevethin, Pontypool.

 

Ail-gynllunio lleiniau 59 i 62 a lleiniau 83 i 85 i gynnwys dau d? annedd ychwanegol yn Penygarn Heights, Penygarn Road, Trefddyn, Pont-y-p?l.

5.

Planning Application - 16/P/00018 / Cais Cynllinio - 16/P/00018 pdf icon PDF 746 KB

Residential development comprising 34 houses and associated road access points and infrastructure at Former Pontypool Hospital Site, Hospital Road, Pontnewynydd, Pontypool.

 

Datblygiad preswyl yn cynnwys 34 o dai a phwyntiau mynediad ffordd a seilwaith cysylltiedig ar Hen Safle Ysbyty Pont-y-p?l, Hospital Road, Pontnewynydd, Pont-y-p?l.

6.

Planning Application - 18/P/0560/FUL / Cais Cynllinio - 18/P/0560/FUL pdf icon PDF 343 KB

Erection of a Class A1 foodstore (approximately 1,804 sqm gross floor area), associated access and car parking, landscaping, together with a replacement car park for the existing industrial building at Former Trico, Skewfields Roundabout, Pontypool.

 

Adeiladu siop fwyd Dosbarth A1 (oddeutu 1,804 medr sgwâr gros o arwynebedd llawr), mynediad a maes parcio cysylltiedig, tirlunio, ynghyd â maes parcio newydd ar gyfer yr adeilad diwydiannol presennol yn yr Hen Trico, Cylchfan Skewfields, Pont-y-p?l.

Additional documents:

7.

Planning Application - 18/P/0781/FUL / Cais Cynllinio - 18/P/0781/FUL pdf icon PDF 148 KB

Extension of existing building to facilitate more seating and storage area at Football Pitch, Woodland Road, Croesyceiliog, Cwmbran.

 

Ymestyn adeilad presennol i hwyluso mwy o seddau a man storio ar y Cae Pêl Droed, Woodland Road, Croesyceiliog, Cwmbrân.

Additional documents: