Agenda

Planning Committee
Tuesday, 18th June, 2019 4.00 pm

Venue: Council Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Rachel Beale  Senior Business Support Officer (Democratic Services)

Items
No. Item

1.

Attendance and Apologies/ Presenoldeb ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of interest/Datganiadau o fudd

3.

Minutes of Planning Committee - 21/05/2019 / Cofnodion Pwyllgor Cynllunio - 21/05/2019 pdf icon PDF 546 KB

4.

Planning Appeal -18/P/0652/FUL / Apêl Cynllunio -18/P/0652/FUL pdf icon PDF 140 KB

New dwelling within existing garden (revised application from 18/P/0113/FUL with updated flood consequences report) at 12 Hafod Close, Ponthir, Cwmbran.

 

T?annedd newydd mewn gardd bresennol (cais diwygiedig o 18/P/0113/FUL gydag adroddiad canlyniadau llifogydd wedi’i ddiweddaru) yn 12 Hafod Close, Ponthir, Cwmbrân.

5.

Planning Application - 16/P/00018 / Cais Cynllinio - 16/P/00018 pdf icon PDF 750 KB

Residential development comprising 34 houses, associated road access points and infrastructure at the Former Pontypool Hospital Site, Hospital Road, Pontnewynydd, Pontypool.

 

Datblygiadpreswyl yn cynnwys 34 o dai, pwyntiau ffordd fynediad a seilwaith cysylltiedig ar Hen Safle Ysbyty Pont-y-p?l, Hospital Road, Pontnewynydd, Pont-y-p?l.

Additional documents:

6.

Planning Application - 19/P/0287/PNT / Cais Cynllinio - 19/P/0287/PNT pdf icon PDF 131 KB

Installation of a 17.5m slim line Jupiter column supporting 3 no. shrouded antennas, 1 no. transmission dish, 2 no. equipment cabinets, 1 no. meter cabinet and ancillary development hereto at a Grass Verge, High Street, Pontypool, NP4 6EY.

 

Gosodcolofn Jupiter denau 17.5m gyda 3 antena dan amdo, 1 ddysgl ddarlledu, 2 gabinet offer, 1 cabinet mesurydd a datblygiad ategol ar Ymyl y Ffordd, High Street, Pont-y-p?l, NP4 6EY.