Agenda

Planning Committee
Tuesday, 20th August, 2019 4.00 pm

Venue: Council Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Rachel Beale  Senior Business Support Officer (Democratic Services)

Items
No. Item

1.

Attendance and Apologies/ Presenoldeb ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of interest/Datganiadau o fudd

3.

Minutes of Planning Committee - 16/07/2019 / Cofnodion Pwyllgor Cynllunio - 16/07/2019 pdf icon PDF 325 KB

4.

Planning Appeal -18/P/0494/FUL / Apêl Cynllunio -18/P/0494/FUL pdf icon PDF 118 KB

Change of use of outbuilding in A2 use (estate agents) to sui generis (dog groomers) at 18 Chapel Street, Pontnewydd, Cwmbran.

 

Newiddefnydd adeilad allanol i ddefnydd A2 (gwerthwyr eiddo) yn sui generis (trin c?n) yn 18 Chapel Street, Pontnewydd, Cwmbrân.

5.

Planning Appeal -18/P/0763/FUL / Apêl Cynllunio -18/P/0763/FUL pdf icon PDF 245 KB

Proposed new three-bedroomed dwelling and associated access and car parking at Lynwood, Station Road, Ponthir.

 

T?annedd tair llofft newydd arfaethedig a mynedfa a lle parcio ceir cysylltiedig yn Lynwood, Station Road, Ponthir.

6.

Planning Appeal -18/P/0842/FUL / Apêl Cynllunio -18/P/0842/FUL pdf icon PDF 263 KB

Conversion of existing Ground Floor restaurant into 3 self-contained flats at Ashleys at The Forge Restaurant, High Street, Pontypool.

 

Trosibwyty Llawr Daear presennol yn 3 fflat oll-gynhwysol yn Ashleys yn The Forge Restaurant, Stryd Fawr, Pont-y-p?l.

7.

Planning Application - 18/P/0798/FUL / Cais Cynllunio - 18/P/0798/FUL pdf icon PDF 414 KB

Construction of 143 dwellings with drainage, car parking, open space, landscaping, access and associated works at Former County Hall, Croesyceiliog, Cwmbran.

 

Adeiladu 143 o dai annedd gyda gwaith draenio, parcio ceir, man agored, tirlunio, mynediad a gwaith cysylltiedig yn Hen Neuadd y Sir, Croesyceiliog, Cwmbrân.

Additional documents: