Agenda

Planning Committee
Tuesday, 15th October, 2019 4.00 pm

Venue: Council Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Rachel Beale  Senior Business Support Officer (Democratic Services)

Items
No. Item

1.

Attendance and Apologies/ Presenoldeb ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of interest/Datganiadau o fudd

3.

Minutes of Planning Committee - 20/08/2019/ Cofnodion Pwyllgor Cynllunio - 20/08/2019 pdf icon PDF 421 KB

4.

Planning Appeal -03/P/09336 / Apêl Cynllunio -03/P/09336 pdf icon PDF 590 KB

Reclamation of former opencast workings, recovery of secondary aggregates and construction of new access road affecting Public Rights of Way (Amended scheme) at Land at Tirpentwys, Hafodyrynys, Pontypool.

 

Adfer hen weithfeydd glo brig, adfeddiannu agregau eilradd ac adeiladu ffordd mynediad yn effeithio ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus (cynllun diwygiedig) ar Dir yn Nhirpentwys, Hafodyrynys, Pont-y-p?l.

 

 

5.

Planning Application - 17/P/0795/FUL / Cais Cynllunio - 17/P/0795/FUL pdf icon PDF 284 KB

Construction of 50 residential units, car parking and landscaping and associated works at New Road Farm, Varteg Road, Blaenavon, Pontypool.

 

Adeiladu 50 o unedau preswyl, parcio i geir a gwaith tirwedd a gwaith cysylltiol yn New Road Farm, Varteg Road, Blaenafon, Pont-y-pwl.

 

6.

Planning Application - 19/P/0464/FUL / Cais Cynllunio - 19/P/0464/FUL pdf icon PDF 544 KB

Construction of Solar Farm, Land at Ty Coch , Hollybush Way, Ty Coch, Cwmbran.

 

Adeiladu Fferm Solar, Tir yn Nh? Coch, Hollybush Way, T? Coch, Cwmbrân.