Agenda

Planning Committee
Tuesday, 12th November, 2019 4.00 pm

Venue: Council Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Rachel Beale  Senior Business Support Officer (Democratic Services)

Items
No. Item

1.

Attendance and Apologies/ Presenoldeb ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of interest/Datganiadau o fudd

3.

Minutes of Planning Committee - 15/10/2019 / Cofnodion Pwyllgor Cynllunio - 15/10/2019 pdf icon PDF 420 KB

4.

Planning Appeal - 18/P/0417/FUL / Apêl Cynllunio - 18/P/0417/FUL pdf icon PDF 191 KB

Crushing and grading of demolition waste at The Old Foundry Yard, Rockhill Road, Pontymoile, Pontypool, NP4 8AN.

 

Gwasgu a graddio gwastraff gwaith dymchwel yn The Old Foundry Yard, Rockhill Road, Pontymoile, Pont-y-p?l, NP4 8AN.

 

5.

Planning Appeal - 19/P/0374/HH / Apêl Cynllunio - 19/P/0374/HH pdf icon PDF 39 KB

Proposed two storey side house extension to form annex to be used only for accommodation incidental to the main dwelling house at 24 Tydies, Coed Eva, Cwmbran, NP44 4TL.

 

Estyniaddau lawr arfaethedig ar ochr t? i ffurfio anecs i’w ddefnyddio yn unig ar gyfer llety achlysurol i’r prif d? annedd yn 24 Tydies, Coed Efa, Cwmbrân, NP44 4TL.

6.

Planning Application - 19/P/0177/FUL / Cais Cynllunio - 19/P/0177/FUL pdf icon PDF 150 KB

Construction of a drainage pumping station with security fence, serving the residential development at Trem Sant Cadog, Mount Road.

 

Adeiladugorsaf bwmpio draeniad gyda ffens diogelwch, yn gwasanaethu’r datblygiad preswyl yn Nhrem Sant Cadog, Mount Road.

7.

Planning Application - 19/P/0548/FUL / Cais Cynllunio - 19/P/0548/FUL pdf icon PDF 177 KB

Change of use to Sui Generis - Use of the property ( to be managed by Monmouthshire County Council) for temporary accommodation for individuals under the Housing (Wales) Act 2014 (maximum of 4 people to reside at the property at one time) at 3 Hanbury Close, Northville, Cwmbran, NP44 1NG.

 

Newid defnydd i Sui Generis – Defnyddio eiddo (i’w reoli gan Gyngor Sir Fynwy) ar gyfer llety dros dro dan Ddeddf Dai (Cymru) 2014 (4 o bobl ar y mwyaf i fyw yn yr eiddo ar unrhyw adeg) yn 3 Hanbury Close, Northville, Cwmbrân, NP44 1NG.