Agenda

Planning Committee
Tuesday, 21st January, 2020 4.00 pm

Venue: Council Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Rachel Beale  Senior Business Support Officer (Democratic Services)

Items
No. Item

1.

Attendance and Apologies/ Presenoldeb ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of interest/Datganiadau o fudd

3.

Minutes of Planning Committee - 12/11/2019 / Cofnodion Pwyllgor Cynllunio - 12/11/2019 pdf icon PDF 419 KB

4.

Planning Application - 19/P/0610/FUL / Cais Cynllunio - 19/P/0610/FUL pdf icon PDF 637 KB

The construction of a new welsh medium primary school, car parking, landscaping and associated works at Ysgol Gyfun Gwynllyw, Folly Road, Trevethin.

 

Adeiladu ysgol gynradd Gymraeg newydd, maes parcio, tirweddu a gwaith cysylltiol yn Ysgol Gyfun Gwynllyw, Folly Road, Trefddyn.

 

Additional documents:

5.

Planning Application - 19/P/0652/FUL / Cais Cynllunio - 19/P/0652/FUL pdf icon PDF 289 KB

Demolition of former public house and construction of a 19 bed supported housing scheme with ancillary accommodation including communal support functions and community space at Former Rubys Bar & Grill, Leadon Court, Thornhill, Cwmbran.

 

Dymchwel hen dafarn ac adeiladu cynllun tai cynorthwyedig 19 gwely gyda llety cysylltiol gan gynnwys gweithgarwch cefnogaeth cymunedol a gofod cymunedol yn yr hen Ruby’s Bar & Grill, Leadon Court, Bryn Eithin, Cwmbrân

6.

Planning Application - 19/P/0674/FUL / Cais Cynllunio - 19/P/0674/FUL pdf icon PDF 208 KB

Demolition of existing garages and construction of new two storey dwelling at Glanmyre, St Dials Road, Cwmbran.

 

Dymchwel garejys presennol ac adeiladu cartref dau lawr newydd yn Glanmyre, St. Dials Road, Cwmbrân

7.

Planning Application - 19/P/0683/HH / Cais Cynllunio - 19/P/0683/HH pdf icon PDF 150 KB

Erection of large wooden shed/ outbuilding, located a minimum of 1 metre distance from all property boundaries at 23 Rowan Crescent, Griffithstown.

 

Codi cwt/adeilad allanol pren, wedi ei leoli lleiafswm o 1 metr o bellter o ffiniau eiddo yn 23 Rowan Crescent, Tref Gruffydd