Agenda

Council
Tuesday, 5th March, 2019 10.00 am

Venue: Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool NP4 6YB

Contact: Jacquelyn Tranter  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Attendance / Presenoldeb

2.

Apologies for Absence / Ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Declarations of Interest / Datganiadau o fudd

4.

Confirmation of Council minutes - 29.01.19 / Cadarnhau cofnodion y Cyngor - 29.01.19 pdf icon PDF 757 KB

5.

Updates on Actions / Y diweddaraf ar y camau gweithredu pdf icon PDF 201 KB

6.

Receipt of Petitions / Deisebau a dderbyniwyd

7.

Public Question Time / Cwestiynau gan y Cyhoedd

8.

Announcements from the Leader or Chief Executive / Cyhoeddiadau gan yr Arweinydd neu'r Prif Weithredwr

9.

Budget 2019/20 and Medium Term Financial Plan / Cyllideb 2019/20 a'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig pdf icon PDF 431 KB

Additional documents:

10.

Amendments to the Constitution / Diwygiadau i'r Cyfansoddiad pdf icon PDF 553 KB

11.

Improving Well-Being in Torfaen / Gwella Iles yn Nhorfaen pdf icon PDF 267 KB

Additional documents:

12.

Annual Strategic Equality Report / Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb Strategol pdf icon PDF 332 KB

A progress report on the Strategic Equality Plan for the period April 1st 2017 - March 31st 2018

Additional documents:

13.

Appointment of Lay Member Audit Committee / Penodi Pwyllgor Archwilio Aelodau Lleyg pdf icon PDF 116 KB

14.

Outside Bodies - Delegated Decisions / Cyrff Allanol - Penderfyniadau Dirprwyedig pdf icon PDF 111 KB

15.

Pay Policy Statement 2019 / Datganiad ar Bolisi Tâl 2019 pdf icon PDF 216 KB

Additional documents:

16.

Motions on Notice / Cynigion â rhybudd

17.

Member Question Time / Cwestiynau gan yr Aelodau

18.

Cabinet decisions - 22.01.19 & 19.02.19 / Penderfyniadau'r Cabinet - 22.01.19 & 19.02.19 pdf icon PDF 287 KB

Additional documents:

19.

Date and time of next meeting - 14.05.19 / Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf 14.05.19

20.

SRS Severance Payment pdf icon PDF 205 KB