Agenda

Council
Tuesday, 14th May, 2019 10.00 am

Venue: Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool NP4 6YB

Contact: Jacquelyn Tranter  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Appointment of Presiding Member / Penodi Aelod Llywyddol pdf icon PDF 14 KB

2.

Appointment of Deputy Presiding Member / Penodi Dirprwy Aelod Llywyddol pdf icon PDF 14 KB

3.

Apologies for Absence / Ymddiheuriadau am absenoldeb

4.

Declarations of Interest / Datganiadau o fudd

5.

Election of the Leader of the Council / Ethol Arweinydd y Cyngor pdf icon PDF 12 KB

6.

Election of Deputy Leader of the Council / Ethol Dirprwy Arwenydd y Cyngor pdf icon PDF 107 KB

7.

Appointment of Remaining Cabinet Members / Penodi Gweddill yr Aelodau Cabinet pdf icon PDF 121 KB

8.

Political Balance / Cydbwysedd Gwieidyddol pdf icon PDF 118 KB

9.

Appointment of Chairs of Committees / Penodi Cadeiryddion y pwyllgorau pdf icon PDF 32 KB

10.

Committees, Groups and Other Bodies / Adroddiad Grwpiau pwyllgorau a Chyrff Eraill pdf icon PDF 124 KB

11.

Nominations to Outside Bodies / Enwebiadau i Gyrff Allanol pdf icon PDF 112 KB