Agenda

Council
Tuesday, 24th September, 2019 10.00 am

Venue: Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool NP4 6YB

Contact: Jacquelyn Tranter  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Attendance / Presenoldeb

2.

Apologies for Absence / Ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Declarations of interest / Datganiadau o fudd

4.

Confirmation of Council minutes - 18.07.19 / 23.07.19 / Cadarnhau cofnodion y Cyngor - 18.07.19 / 23.07.19 pdf icon PDF 477 KB

Additional documents:

5.

Updates on actions / Y diweddaraf ar y camau gweithredu pdf icon PDF 196 KB

6.

Receipt of petitions / Deisebau a dderbyniwyd

7.

Public Question Time / Cwestiynau gan y Cyhoedd

8.

Announcements from the Leader or Chief Executive / Cyhoeddiadau gan yr Arweinydd neu'r Prif Weithredwr

9.

Youth Council Presentation

10.

Cabinet Member Changes / Aelod Cabinet yn Newid pdf icon PDF 12 KB

11.

Amendment to the Executive Decision Making Scheme of Delegation and Changes to the Constitution / Newid I'r Cynllun Penderfyniadau Gweithredol O Ddirprwyo A Newidiadau I'r Cyfansoddiad pdf icon PDF 140 KB

Additional documents:

12.

Capital Programme 2019/20 / Raglen Gyfalaf 2019/20 pdf icon PDF 218 KB

13.

Motions on Notice / Cynigion â rhybudd pdf icon PDF 83 KB

14.

Member Question Time / Cwestiynau gan yr Aelodau

15.

Cabinet decisions - 10/09/19 / Penderfyniadau'r Cabinet - 10/09/19 pdf icon PDF 296 KB

16.

Exclusion of the Press and Public

17.

Outcome of Complaint under Local Resolution Protocol / Canlyniad y gwyn o dan y protocol datrys lleol

18.

Date and time of next meeting 22/10/19 - 10a.m. / Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf 22/10/19 - 10a.m.