Agenda

Council
Tuesday, 22nd October, 2019 10.00 am

Venue: Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool NP4 6YB

Contact: Jacquelyn Tranter  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Attendance / Presenoldeb

2.

Apologies for Absence / Ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Declarations of interest / Datganiadau o fudd

4.

Confirmation of Council minutes - 24/09/19 / Cadarnhau cofnodion y Cyngor - 24/09/19 pdf icon PDF 338 KB

Additional documents:

5.

Updates on actions / Y diweddaraf ar y camau gweithredu pdf icon PDF 196 KB

6.

Receipt of petitions / Deisebau a dderbyniwyd

7.

Public Question Time / Cwestiynau gan y Cyhoedd

8.

Announcements from the Leader or Chief Executive / Cyhoeddiadau gan yr Arweinydd neu'r Prif Weithredwr

9.

Presentation of Awards - Strive for 95+ / Cyflwyno Gwobrau Aneluam 95+

10.

Presentation: National Lottery Heritage Fund - 25th Birthday / Cyflwyniad: Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol - 25ain Pen-blwydd

11.

Changes to Committee Membership / Newidiadau i Aelodaeth Pwyllgorau pdf icon PDF 110 KB

12.

Annual Performance Report 2018-19 / Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2018-19 pdf icon PDF 240 KB

Additional documents:

13.

Torfaen Local Development Plan Annual Monitoring Report 2019 / Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Torfaen 2019 pdf icon PDF 302 KB

Additional documents:

14.

Proposals for a Strategic Development Plan for the Cardiff Capital Region / Cynigion ar gyfer Cynllun Datblygu Strategol ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd pdf icon PDF 559 KB

Additional documents:

15.

Torfaen Council's Strategic Equality Plan Annual Report 2018-2019 / Adroddiad Blynyddol ar Gynllun Cydraddoldeb Strategol Cyngor Torfaen 2018 - 2019 pdf icon PDF 369 KB

to update the Council on the progress of the Strategic Equality Plan 2016-2020. Reporting period for the Annual Strategic Equality Report is from April 1st 2018 - March 31st 2019

Additional documents:

16.

Motions on Notice / Cynigion â rhybudd pdf icon PDF 175 KB

Additional documents:

17.

Member Question Time / Cwestiynau gan yr Aelodau pdf icon PDF 284 KB

18.

Cabinet decisions - 08/10/19 / Penderfyniadau'r Cabinet - 08/10/19 pdf icon PDF 286 KB

19.

Date and time of next meeting 03/12/19/ Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf 03/12/19