Agenda

Council
Tuesday, 14th May, 2019 10.30 am

Venue: Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool NP4 6YB

Contact: Jacquelyn Tranter  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Attendance / Presenoldeb

2.

Apologies for Absence / Ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Declarations of interest / Datganiadau o fudd

4.

Confirmation of Council minutes - 05/03/19/ Cadarnhau cofnodion y Cyngor - 05/03/19 pdf icon PDF 700 KB

Additional documents:

5.

Updates on actions / Y diweddaraf ar y camau gweithredu pdf icon PDF 192 KB

6.

Receipt of petitions / Deisebau a dderbyniwyd

7.

Public Question Time / Cwestiynau gan y Cyhoedd

8.

Announcements from the Leader or Chief Executive / Cyhoeddiadau gan yr Arweinydd neu'r Prif Weithredwr

9.

Presentation - Strive for 95+ / Cyflwyniad - Anelu am 95+

10.

Menopause in the Workplace / Menopos yn y Gweithle pdf icon PDF 133 KB

Additional documents:

11.

Review of Contract Standing Orders / Adolygu Rheolau Sefydlog Contractau pdf icon PDF 33 KB

Additional documents:

12.

Further Term of Appointment of Independent Member of the Ethics & Standards Committee / Penodi Aelod Annibynnol O'r Pwyllgor Moeseg A Safonau Am Dymor Pellach pdf icon PDF 19 KB

13.

Appointment of a Lay Member of the Audit Committee / Penodi Aelod Lleyg o'r Pwyllgor Archwilio pdf icon PDF 114 KB

14.

Protecting Front Line Services – Severance Payment / Gwarchod Gwasanaethau Rheng Flaen - Taliad Diswyddo pdf icon PDF 296 KB

15.

Motions on Notice / Cynigion â rhybudd

16.

Member Question Time / Cwestiynau gan yr Aelodau pdf icon PDF 90 KB

17.

Cabinet decisions - 09.04.19 / Penderfyniadau'r Cabinet -09.04.19 pdf icon PDF 310 KB

18.

Date and time of next meeting - 25.06.19 / Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf - 25.06.19