Agenda

EXTRAORDINARY, Council
Thursday, 18th July, 2019 10.00 am

Venue: Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool NP4 6YB

Contact: Jacquelyn Tranter  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Attendance / Presenoldeb

2.

Apologies for Absence / Ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Declarations of interest / Datganiadau o fudd

4.

Support for Schools and Schools Funding / Cefnogaeth i Ysgolion ac Ariannu Ysgolion pdf icon PDF 1 MB

Additional documents:

5.

Date and time of next meeting / Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf