Agenda

Audit Committee
Wednesday, 27th March, 2019 10.00 am

Venue: Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Jacquelyn Tranter  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Welcome and Apologies / Croeso ac Ymddiheuriadau

Presented By: Chair

2.

Declarations of Interest / Datganiadau o Fuddiant

Presented By: Monitoring Officer

3.

Confirmation of Audit minutes - 30/01/19 / Cadarnhau cofnodion y Y Pwyllgor Archwilio - 30/01/19 pdf icon PDF 345 KB

Presented By: Chair

4.

Welsh Office Audit Plan 2018-19 / Swyddfa Archwilio Cymru - Cynllun Archwilio 2018-19 pdf icon PDF 375 KB

5.

Annual Governance Statement 2018/19 / Datganiad Rheolaeth Blynyddol 2018/19 pdf icon PDF 215 KB

Additional documents:

6.

Governance and Improvement - Council's Action Plan / Cynllun Gweithredu ar gyfer Gwelliant Llynodraeth - Adroddiad Diweddaru pdf icon PDF 250 KB

Additional documents:

7.

Risk Management - Annual Update Report / Rheoli Risg - Diweddariad Blynyddol pdf icon PDF 254 KB

Additional documents:

8.

Internal Audit Progress Against Operational Plan 2018/19 - Cynllun Drafft Archwiliad Mewnol 2018-19 pdf icon PDF 307 KB

Additional documents:

9.

Internal Audit Draft Plan 2019/20 / Cynllun Drafft Archwiliad Mewnol 2019/20 pdf icon PDF 30 KB

Additional documents:

10.

Date and Time of Next Meeting - 12/06/19 / Dyddiad ac Amser y Cyfarfod Nesaf - 12/06/19