Agenda

Audit Committee
Wednesday, 12th June, 2019 10.00 am

Venue: Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Jacquelyn Tranter  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Election of Chair / Ethol Cadeirydd

2.

Welcome and Apologies / Croeso ac Ymddiheuriadau

Presented By: Chair

3.

Declarations of Interest / Datganiadau o Fuddiant

Presented By: Monitoring Officer

4.

Confirmation of Audit minutes - 27/03/19/ Cadarnhau cofnodion y Y Pwyllgor Archwilio - 27/03/19 pdf icon PDF 361 KB

Presented By: Chair

5.

Grant Thornton ISA 260 Torfaen Accounts 2018/19 / Grant Thornton ISA 260 Cyfrifon Torfaen 2018/19 pdf icon PDF 590 KB

6.

Grant Thornton ISA 260 Greater Gwent Pension Fund 2018/19/ Grant Thornton ISA 260 Chronfa Bension Gwent Fawr 2018/19 pdf icon PDF 831 KB

7.

Management Assurance Questions 2018/19 / Cwestiynau Sicrwydd Rheoli 2018/19 pdf icon PDF 96 KB

Additional documents:

8.

Torfaen Statement of Accounts 2018/19 / Cyfrifon Torfaen 2018/19 pdf icon PDF 131 KB

Additional documents:

9.

Annual Internal Audit Report 2018/19 / Adroddiad Archwilliad Mewnol Blynyddol 2018/19 pdf icon PDF 247 KB

Additional documents:

10.

Treasury Management Activities 2018/19 / Canlyniad Rheolaeth Y Trysorlys 2018/19 pdf icon PDF 268 KB

11.

Wales Audit Office - Improvement Certificate of Compliance / Tystysgrif Gwelliant Swyddfa Archwilio Cymru pdf icon PDF 220 KB

Additional documents:

12.

Public Sector Internal Audit Standards (PSIAS) Update / Diweddariad Safonau Archwilio Mewnol y Sector Gyhoeddus pdf icon PDF 365 KB

Additional documents:

13.

Date and Time of Next Meeting 09/10/19 / Dyddiad ac Amser y Cyfarfod Nesaf 09/10/19