Agenda

Audit Committee
Wednesday, 9th October, 2019 10.00 am

Venue: Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Jacquelyn Tranter  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Welcome and Apologies / Croeso ac Ymddiheuriadau

Presented By: Chair

2.

Declarations of Interest / Datganiadau o Fuddiant

Presented By: Monitoring Officer

3.

Confirmation of Audit minutes - 12/06/19 / Cadarnhau cofnodion y Y Pwyllgor Archwilio - 12/06/19 pdf icon PDF 377 KB

Presented By: Chair

4.

Annual Audit Letter TCBC 2018/19 - Grant Thornton / Llythyr Archwilio Blynyddol CBST 2018/19 - Grant Thornton pdf icon PDF 304 KB

5.

Wales Audit Office Annual Improvement Report 2018/19 / Swyddfa Archwilio Cymru - Adroddiad Gwella Blynyddol 2018/19 pdf icon PDF 232 KB

Additional documents:

6.

Treasury Management - Mid-Year Prudential Indicators and Treasury Management Monitoring Report / Rheoli Trysorlys - Dangosyddion Darbodus Canol Blwyddyn ac Adroddiad Monitro Rheoli'r Trysorlys pdf icon PDF 296 KB

7.

Update Report – Action Plan For Governance and Improvement / Adroddiad Ar Y Diweddaraf - Cynllun Gweithredu Ar Gyfer Llywodraethu A Gwella pdf icon PDF 303 KB

Additional documents:

8.

Internal Audit Quarterly Plan update 2019/20 / Diweddariad Chwarterol ar y Cynllun Archwilio Mewnol 2019/20 pdf icon PDF 311 KB

Additional documents:

9.

Date and Time of Next Meeting 29/01/19 / Dyddiad ac Amser y Cyfarfod Nesaf 29/01/19