Agenda

Audit Committee
Wednesday, 12th February, 2020 10.00 am

Venue: Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Jacquelyn Tranter  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Welcome and Apologies / Croeso ac Ymddiheuriadau

Presented By: Chair

2.

Declarations of Interest / Datganiadau o Fuddiant

Presented By: Monitoring Officer

3.

Confirmation of Audit minutes - 09/10/19 / Cadarnhau cofnodion y Y Pwyllgor Archwilio - 09/10/19 pdf icon PDF 353 KB

Presented By: Chair

4.

Grant Thornton: Certification of Grants and Returns 2018-19 / Grant Thornton: Ardystio Grant a Chyfrifon 2018-19 pdf icon PDF 362 KB

5.

Annual Performance Report - Wales Audit Office Certificate of Compliance / Tystysgrif Cydymffurfio Swyddfa Archwilio Cymru pdf icon PDF 218 KB

Additional documents:

6.

Minimum Revenue Provision (MRP) Statement Policy Change 2019/20 / Datganiad Darpariaeth Isafswm Refeniw (MRP) - Newid Polisi 2019/20 pdf icon PDF 180 KB

Additional documents:

7.

Capital Strategy 2020/21 - 2024/25 / Strategaeth Gyfalaf 2020/21 - 2024/25 pdf icon PDF 346 KB

Additional documents:

8.

Internal Audit Operational Plan - Quarterly Update / Cynllun Archwilio Mewnol - Diweddariad Chwarterol pdf icon PDF 310 KB

Additional documents:

9.

Inaugural all Wales Chairs of Audit Committee network event / Digwyddiad rhwydweithio cyntaf Cadeiryddion Pwyllgorau Archwilio Cymru Gyfan

10.

Date and Time of Next Meeting 25/03/20 / Dyddiad ac Amser y Cyfarfod Nesaf 25/03/20