Agenda

Learning Communities Overview & Scrutiny Committee
Wednesday, 28th November, 2018 1.30 pm

Venue: Council Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Geraint Thomas  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Welcome & apologies / Croeso ac ymddiheuriadau

2.

Declarations of interest / Datganiadau o fudd

3.

Minutes 3/10/18 / Cofnodion 3/10/18 pdf icon PDF 396 KB

4.

Action sheet / Taflen Gweithredu pdf icon PDF 103 KB

5.

Exclusions, Attendance & EOTAS (Education Other Than At Schools) / Gwaharddiadau, Presenoldeb ac EOTAS (Addysg ac Eithrio Mewn Ysgolion) pdf icon PDF 463 KB

Additional documents:

6.

Schools Standards Monitoring Sub Committee - Update Report / Is-bwyllgor Monitro Safonau Ysgolion - Adroddiad Diweddaru pdf icon PDF 336 KB

7.

Date of next meeting 6/2/19 / Dyddiad y cyfarfod nesaf 6/2/19