Agenda

Ethics and Standards Committee
Wednesday, 4th September, 2019 10.00 am

Venue: Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Jacquelyn Tranter  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Welcome & Apologies / Croeso ac Ymddiheuriadau

2.

Quorum / Cworwm

3.

Declarations of Interest / Datganiadau o Fuddiant

4.

Confirmation of Ethics & Standards Minutes / Cadarnhau Cofnodion y Pwyllgor Moeseg a Safonau pdf icon PDF 401 KB

5.

Small Schemes Dispensations / Caniatad Cynlluniau Bach pdf icon PDF 213 KB

Additional documents:

6.

Work Programme / Rhaglen Waith pdf icon PDF 32 KB

Additional documents:

7.

Exclusion of the Press and Public / Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

8.

Complaint by Member under the Local Protocol / Cwyn gan aelod o dan y protocol lleol