Agenda

Ethics and Standards Committee
Thursday, 19th December, 2019 10.00 am, POSTPONED

Venue: Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Jacquelyn Tranter  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Welcome & Apologies / Croeso ac Ymddiheuriadau

2.

Quorum / Cworwm pdf icon PDF 24 KB

3.

Declarations of Interest / Datganiadau o Fuddiant

4.

Confirmation of Ethics & Standards Minutes 04/09/19 / Cadarnhau Cofnodion y Pwyllgor Moeseg a Safonau 04/09/19 pdf icon PDF 342 KB

5.

Small Schemes Dispensations / Caniatad Cynlluniau Bach pdf icon PDF 213 KB

Additional documents:

6.

Exclusion of the Press and Public / Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

7.

Confirmation of Ethics & Standards Minutes 04/09/19 / Cadarnhau Cofnodion y Pwyllgor Moeseg a Safonau 04/09/19

8.

Complaint by Member under the Local Protocol / Cwyn gan aelod o dan y protocol lleol