Agenda

Licensing Committee
Thursday, 14th November, 2019 10.00 am

Venue: Council Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Chris Slade  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Attendance and Apologies / Presenoldeb ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of Interest / Datganiadau o fudd

Presented By: Chair

3.

Minutes of the Licensing Committee / Cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu Blaenorol pdf icon PDF 434 KB

4.

Workload Update April - September 2019 / Baich Gwaith - Diweddariad Ebrill - Medi 2019 pdf icon PDF 497 KB

Presented By: Licensing Team Leader

Additional documents:

5.

Approval of Proposed Taxi Licence Fees (2020/21) for Consultation / Cymeradwyo Ffioedd Arfaethedig Trwyddedau Tacsi (2020/21) ar gyfer Ymgynghoriad pdf icon PDF 419 KB

Additional documents:

6.

Policy in espect of requests for information, disclosure of information and use of information as a result of entry on NR3 / Polisi mewn perthynas â cheisiadau am wybodaeth, datgelu gwybodaeth a defnyddio gwybodaeth o ganlyniad i gofnodi ar NR3 pdf icon PDF 373 KB

Additional documents:

7.

Review of the Licensing Act 2003 Statement of Licensing Policy / Arolwg o Ddeddf Trwyddedu 2003 Datganiad o Bolisi Trwyddedu pdf icon PDF 450 KB

Additional documents:

8.

Amendments to the Licensing Parts of the Constitution / Newidiadau i Rannau Trwyddedu'r Cyfansoddiad pdf icon PDF 367 KB

Additional documents:

9.

Date of Next Meeting - 13/02/20 / Dyddiad y Cyfarfod Nesaf - 13/02/20