Agenda

Licensing Committee
Thursday, 13th June, 2019 10.00 am

Venue: Council Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Chris Slade  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Attendance and Apologies / Presenoldeb ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of Interest / Datganiadau o fudd

Presented By: Chair

3.

Minutes of the Licensing Committee / Cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu Blaenorol pdf icon PDF 427 KB

4.

Taxi Policy Update / Diweddariad ar Bolisi Tacsis pdf icon PDF 240 KB

Additional documents:

5.

Taxi Licensing Fees Update / Diweddariad ar Ffioedd Trwyddedu Tacsis pdf icon PDF 147 KB

Additional documents:

6.

Quarterly Report Update / Diweddariad yr Adroddiad Chwarterol pdf icon PDF 182 KB

Presented By: Licensing Team Leader

Additional documents:

7.

Date of Next Meeting / Dyddiad y Cyfarfod Nesaf