Agenda

Democratic Services Committee
Thursday, 17th January, 2019 10.00 am

Venue: Council Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Chris Slade  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Welcome and Apologies / Croeso ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of Interest / Datganiadau o Fuddiant

3.

Minutes / Cofnodion pdf icon PDF 335 KB

4.

Action Sheet / Taflen Weithredu pdf icon PDF 127 KB

5.

Chair's Update / Diweddariad gan y Cadeirydd

6.

Code of Conduct - ICT Protocol - Amendment to the Constitution / Cod Ymddygiad - Protocol TGCh - Newid i'r Cyfansoddiad pdf icon PDF 374 KB

7.

Paperless Meetings / Cyfarfodydd Di-bapur pdf icon PDF 220 KB

8.

Member Survey 2019 / Arolwg yr Aelodau 2019 pdf icon PDF 313 KB

9.

Date of Next Meeting / Dyddiad y Cyfarfod Nesaf