Agenda

Democratic Services Committee
Thursday, 16th January, 2020 11.00 am

Venue: Council Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Chris Slade  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Welcome and Apologies / Croeso ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of Interest / Datganiadau o Fuddiant

3.

Minutes - 17/01/19 / Cofnodion - 17/01/19 pdf icon PDF 365 KB

4.

Action Sheet / Taflen Weithredu pdf icon PDF 105 KB

5.

Chair's Update / Diweddariad y Cadeirydd

6.

Member Satisfaction Survey Results / Canlyniadau Arolwg Bodlonrwydd Aelodau pdf icon PDF 138 KB

Additional documents:

7.

Date of Next Meeting - 23/04/20 / Dyddiad y Cyfarfod Nesaf - 23/04/20