Agenda

Safer Communities Overview & Scrutiny Committee
Wednesday, 16th January, 2019 3.00 pm

Venue: Council Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Chris Slade  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Welcome & Apologies / Croeso ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of Interest / Datganiadau o Fuddiant

3.

Minutes - 24/10/18 / Cofnodion - 24/10/18 pdf icon PDF 392 KB

4.

Action Sheet / Taflen Weithredu pdf icon PDF 7 KB

5.

Community Safety / Diogelwch Cymunedol pdf icon PDF 336 KB

Additional documents:

6.

Delivering the Violence Against Women & Domestic Abuse and Sexual Violence Strategy (VAWDASV) in Torfaen / Cyflawni Strategaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) yn Nhorfaen pdf icon PDF 324 KB

Additional documents:

7.

Item for Next Meeting / Eitem ar gyfer y Cyfarfod Nesaf

8.

Date of Next Meeting - 13/03/19 / Dyddiad y Cyfarfod Nesaf 13/03/19