Agenda

Cleaner Communities Overview & Scrutiny Committee
Wednesday, 6th March, 2019 1.30 pm

Venue: Council Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Rachel Beale  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Welcome & Apologies / Croeso ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of Interest / Datganiadau o Fuddiant

3.

Minutes 23/01/2019 / Cofnodion 23/01/2019 pdf icon PDF 458 KB

4.

Action Sheet / Taflen Weithredu pdf icon PDF 112 KB

5.

Development of a Policy on Council Owned Communities Facilities Including Halls and Sports Grounds / Datblygu Polisi ar Gyfleusterau Cymunedol ym Meddiant y Cyngor gan gynnwys Neuaddau a Chaeau Chwarae pdf icon PDF 157 KB

Additional documents:

6.

Update from the Task & Finish Group on the Review of the Proposed Budget Mitigation for Greenmeadow Community Farm / Diweddariad gan y Grwp Gorchwyl a Gorffen ar yr Arolwg i Leddfiad Arfaethedig y Gyllideb ar gyfer Fferm Gymunedol Greenmeadow pdf icon PDF 179 KB

7.

Item for Next Meeting / Eitem ar gyfer y Cyfarfod Nesaf

8.

Date of Next Meeting 27/03/2019 (Special Meeting) / Dyddiad y Cyfarfod Nesaf 27/03/2019 (Cyfarfod arbennig)

9.

Date of next ordinary meeting 09/05/2019 / Dyddiad y cyfarfod arferol nesaf 09/05/2019