Agenda

Special Meeting, Cleaner Communities Overview & Scrutiny Committee
Thursday, 28th March, 2019 1.30 pm

Venue: Council Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Rachel Beale  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Welcome & Apologies / Croeso ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of Interest / Datganiadau o Fuddiant

3.

Final Report from the Task & Finish Group on the Review of the Proposed Budget Mitigation for Greenmeadow Community Farm / Adroddiad Terfynol gan y Gr?p Gorchwyl a Gorffen ar yr Adolygiad ar Liniaru Cyllideb Arfaethedig ar gyfer Fferm Gymunedol Greenmeadow pdf icon PDF 196 KB

4.

Item for Next Meeting / Eitem ar gyfer y Cyfarfod Nesaf

5.

Date of Next Meeting - 09/05/2019 / Dyddiad y Cyfarfod Nesaf - 09/05/2019