Agenda

Cleaner Communities Overview & Scrutiny Committee
Thursday, 26th September, 2019 1.30 pm

Venue: Council Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Rachel Beale  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Welcome & Apologies / Croeso ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of Interest / Datganiadau o Fuddiant

3.

Minutes - 27/06/2019 / Cofnodion - 27/06/2019 pdf icon PDF 379 KB

4.

Action Sheet / Taflen Weithredu pdf icon PDF 117 KB

5.

Ty Coch Solar Farm - Final Business Case Review / Fferm Heulol Ty Coch - Adolygiad Achos Busnes Terfynol pdf icon PDF 1 MB

Additional documents:

6.

Item for Next Meeting / Eitem ar gyfer y Cyfarfod Nesaf

7.

Date of Next Meeting - 6/11/2019 / Dyddiad y Cyfarfod Nesaf - 6/11/2019