Agenda

Gwent Archives Joint Committee
Friday, 14th December, 2018 10.00 am

Venue: Gwent Archives, Ebbw Vale, NP23 6AA

Contact: Rachel Beale  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Attendance and Apologies/Presenoldeb ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of Interest/Datganiadau o fudd

3.

Minutes of meeting held on 12/10/2018 / Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12/10/2018 pdf icon PDF 489 KB

4.

Gwent Archives Service Budget Monitoring 2018/19 & Estimates 2019/20 / Monitro Cyllideb Gwasanaeth Archifau Gwent 2018/19 ac Amcangyfrifon 2019/20 pdf icon PDF 292 KB

Additional documents:

5.

Quarterly Bulletin of Gwent Archives/Bwletin Chwarterol Archifau Gwent pdf icon PDF 327 KB

Additional documents:

6.

Final Accounts 2017/18: Audited Annual Return and Audit Report / Cyfrifon Terfynol 2017/18: Ffurflen Flynyddol Archwiliedig ac Adroddiad ar yr Archwiliad pdf icon PDF 199 KB

Additional documents:

7.

Any Other Business/Aelodau Cyfetholedig y Cydbwyllgor

8.

Date of Next Meeting 15/03/2019 / Dyddiad y cfarfod nesaf 15/03/2019