Agenda

Gwent Archives Joint Committee
Friday, 15th March, 2019 10.00 am

Venue: Gwent Archives, Ebbw Vale, NP23 6AA

Contact: Rachel Beale  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Attendance and Apologies/Presenoldeb ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of Interest/Datganiadau o fudd

3.

Minutes of meeting held on 14/12/2018 / Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14/12/2018 pdf icon PDF 492 KB

4.

Quarterly Bulletin of Gwent Archives/Bwletin Chwarterol Archifau Gwent pdf icon PDF 186 KB

5.

Gwent Archives Service Plan 2019/20 / Cynllun Gwasanaeth Archifau Gwent 2019/20 pdf icon PDF 697 KB

6.

Annual Governance Statement 2018/19 / Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2018/19 pdf icon PDF 27 KB

Additional documents:

7.

Any Other Business/Aelodau Cyfetholedig y Cydbwyllgor

8.

Date of Next Meeting - 14/06/2019 / Dyddiad y cfarfod nesaf - 14/06/2019