Agenda

Gwent Archives Joint Committee
Friday, 14th June, 2019 10.00 am

Venue: Gwent Archives, Ebbw Vale, NP23 6AA

Contact: Rachel Beale  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Attendance and Apologies/Presenoldeb ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of Interest/Datganiadau o fudd

3.

Minutes of meeting held on 15/03/2019 / Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15/03/2019 pdf icon PDF 522 KB

4.

Final Accounts 2018/19 / Cyfrifon Terfynol 2018/19 pdf icon PDF 177 KB

Additional documents:

5.

Quarterly Bulletin of Gwent Archives/Bwletin Chwarterol Archifau Gwent pdf icon PDF 265 KB

6.

Archive Service Accreditation / Achrediad Gwasanaeth Archifau pdf icon PDF 630 KB

7.

Any Other Business/Aelodau Cyfetholedig y Cydbwyllgor

8.

Date of Next Meeting - 27/09/2019 / Dyddiad y cfarfod nesaf - 27/09/2019