Meeting

Accountability and Interim Key Stage 4 Measures / Atebolrwydd a Mesurau Dros Dro Cyfnod Allweddol 4, Members Seminar
Monday, 8th July, 2019 2.00 pm

No documents are available for this meeting

Contact: Chris Slade  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Note: To inform Members of: • Context for change • Accountability Changes: Teacher Assessment • Key Stage 4: Interim Arrangements • Other developments ~~~~~~~~~~~~~~~ Hysbysu Aelodau o: • Cyd-destun y newid • Newidiadau mewn Atebolrwydd: Asesu Athrawon • Cyfnod Allweddol 4: Trefniadau Dros Dro • Datblygiadau eraill