Meeting

Progression of the work of Objective 3 of the PSB Well-being Plan / Datblygiad gwaith Amcan 3 Cynllun Llesiant y BGC, Members Seminar
Monday, 7th October, 2019 2.00 pm

No documents are available for this meeting

Contact: Chris Slade  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Note: Update to Members on progression of the work of Objective 3 (Provide children and young people with the best possible start in life) of the PSB Well-being Plan, This will cover 4 main themes; • Early Years • Wellbeing Offer to Children and Young People • Positive pathways • Participation and Engagement (including progress on development of Torfaen Youth Parliament/Council in partnership with the Torfaen Youth Forum) Diweddariad i Aelodau ar ddatblygiad y gwaith ar gyfer Amcan 3 (Rhoi’r dechrau gorau posibl mewn bywyd i blant a phobl ifanc) Cynllun Llesiant y BGC, bydd hyn yn cynnwys 4 prif thema; • Blynyddoedd Cynnar • Cynnig Llesiant i Blant a Phobl Ifanc • Llwybrau Cadarnhaol • Cyfranogiad ac Ymgysylltiad (gan gynnwys datblygiad gyda Senedd/Cyngor Ieuenctid Torfaen ar y cyd gyda Fforwm Ieuenctid Torfaen)