Meeting

Early Years - Adverse Childhood Experiences (ACEs) / Blynyddoedd Cynnar – Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE), Members Seminar
Monday, 3rd February, 2020 2.00 pm

No documents are available for this meeting

Proposed venue: Council Chamber, Civic Centre, Pontypool

Contact: Chris Slade  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Note: At the Members Seminar 7 October, Members requested ACE awareness training and more information on local take up of breastfeeding. This session is aimed to raise ACEs awareness and advise Members of local breastfeeding rates and initiatives to improve breastfeeding rate. A short update on the childcare offer will also be provided. Yn Seminar yr Aelodau ar 7 Hydref, gofynnodd yr Aelodau am hyfforddiant ymwybyddiaeth ACE a mwy o wybodaeth ar niferoedd sy’n bwydo ar y fron yn lleol. Nod y sesiwn yw codi ymwybyddiaeth o ACE a hysbysu’r Aelodau o gyfraddau bwydo ar y fron yn lleol a mentrau i wella’r gyfradd honno. Bydd diweddariad byr hefyd ar y cynnig gofal plant.