Meeting

Local Development Plan / Cynllun Datblygu Lleol, Members Seminar
Monday, 13th January, 2020 2.00 pm

No documents are available for this meeting

Proposed venue: Council Chamber, Civic Centre, Pontypool

Contact: Chris Slade  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Note: To present the Candidate sites submitted for the Replacement Torfaen Local Development Plan (LDP) and the assessment process these have undergone, together with which sites are considered appropriate to carry forward in the process. / Cyflwyno'r safleoedd Ymgeisiol a gyflwynwyd ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd Torfaen a'r broses asesu y mae'r rhain wedi'u dilyn, ynghyd â pha safleoedd yr ystyrir eu bod yn briodol i'w dwyn ymlaen yn y broses.