Meeting

Building a Healthier Gwent / Meithrin Gwent Iachach, Members Seminar
Monday, 2nd March, 2020 2.00 pm

No documents are available for this meeting

Proposed venue: Council Chamber, Civic Centre, Pontypool

Contact: Chris Slade  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Note: To continue the conversation and to report back on the findings of our Building a Healthier Gwent’s involvement campaign and the priorities that have emerged and how these can be taken forward to achieve the ambition of people living more of their lives in good health in all of our communities by 2030. / Parhau’r sgwrs ac adrodd yn ôl ar ganfyddiadau ein hymgyrch Adeiladu Gwent Iachach a’r blaenoriaethau sydd wedi codi o hyn a sut all y rhain gael eu dwyn ymlaen er mwyn llwyddo yn y nod o gael pobl i fyw mwy o’u bywydau gydag iechyd da yn ein cymunedau i gyd erbyn 2030.