Meeting

Armed Forces Covenant / Cyfamod y Lluoedd Arfog, Members Seminar
Monday, 30th March, 2020 2.00 pm, CANCELLED

No documents are available for this meeting

Proposed venue: Council Chamber, Civic Centre, Pontypool

Contact: Chris Slade  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Note: The seminar provides an overview of the unique challenges of Service life and the Armed Forces Community. It will help members understand and apply the principles of the Covenant at a local level. It will includes sections on: • What the Covenant is • Who the Armed Forces Community are and what challenges they face • How the Covenant is applied in real life scenarios Mae'r seminar yn darparu trosolwg o heriau bywyd unigryw mae’r fyddin a Chymuned y Lluoedd Arfog yn wynebu. Bydd yn helpu aelodau i ddeall a chymhwyso egwyddorion y Cyfamod ar lefel leol. Bydd yn cynnwys adrannau ar: • Beth yw'r Cyfamod • Pwy yw Cymuned y Lluoedd Arfog a pha heriau sy'n eu hwynebu • Sut mae'r Cyfamod yn cael ei gymhwyso mewn senarios bywyd go iawn