Meeting

The Way We Work / Y Ffordd Rydym yn Gweithio, Members Seminar
Monday, 4th May, 2020 2.00 pm, CANCELLED

No documents are available for this meeting

Proposed venue: Council Chamber, Civic Centre, Pontypool

Contact: Chris Slade  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Note: The Way We Work guide has been designed by staff, for staff. It sets out the common values and behaviours that we expect everyone, regardless of role or status, to demonstrate at all times, as they go about their day to day work in Torfaen. This seminar will raise awareness with members about the Way We Work document and also update members on the progress being made to embed it in the day to day work of the council. Mae canllaw Y Ffordd Rydym yn Gweithio wedi ei gynllunio gan staff, er budd staff. Mae’n gosod gerbron y gwerthoedd a’r ymddygiadau cyffredin yr ydym yn disgwyl i bawb, waeth beth yw eu rôl neu eu statws, i’w dangos ar bob adeg, wrth iddyn nhw weithio o ddydd i ddydd yn Nhorfaen. Bydd y seminar yma’n codi ymwybyddiaeth yr aelodau o’r ddogfen Y Ffordd Rydym yn Gweithio a hefyd yn rhoi diweddariad i aelodau ar y datblygiadau i’w sodro yng ngwaith dydd i ddydd y cyngor.