Agenda

Public Services Board Overview & Scrutiny Committee
Tuesday, 12th February, 2019 3.00 pm

Venue: Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool. NP4 6YB

Contact: Rachel Beale  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Welcome & Apologies / Croeso ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of Interest / Datganiadau o Fuddiant

3.

Minutes / Cofnodion pdf icon PDF 453 KB

4.

Action Sheet / Taflen Weithredu pdf icon PDF 98 KB

5.

Public Services Board Progress Report on PSB Development and Improving Health and Ageing Well Through a Place Based Approach / Adroddiad Cynnydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar Ddatblygu'r BGC a Gwella Iechyd a Heneiddio'n Dda trwy gyfrwng Dull Seiliedig ar Le pdf icon PDF 452 KB