Agenda

Public Services Board Overview & Scrutiny Committee
Thursday, 23rd January, 2020 1.30 pm

Venue: Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool. NP4 6YB

Contact: Rachel Beale  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Welcome & Apologies / Croeso ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of Interest / Datganiadau o Fuddiant

3.

Minutes - 12/06/2019 / Cofnodion - 12/06/2019 pdf icon PDF 401 KB

4.

Action Sheet / Taflen Weithredu pdf icon PDF 99 KB

5.

Development of the Public Service Board Shared Green Infrastructure Strategy / Datblygu Strategaeth Seilwaith Gwyrdd a Rennir y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus pdf icon PDF 362 KB

Additional documents: