Agenda

Children and Young People Overview & Scrutiny Committee
Wednesday, 11th March, 2020 1.30 pm

Venue: Council Chamber, Civic Centre, Pontypool NP4 6YB

Contact: Geraint Thomas  Senior Business Support Officer (Democratic Services)

Items
No. Item

1.

Welcome & apologies / Croeso ac ymddiheuriadau

2.

Declarations of interest / Datganiadau o fudd

3.

Minutes 13/2/2020 / Cofnodion 13/2/2020 pdf icon PDF 408 KB

4.

Action sheet / Taflen Gweithredu pdf icon PDF 101 KB

5.

Opportunity Led Review - Play, Sports Development & Youth Services / Adolygiad Arweinir gan Gyfle - Gwasanaethau Chwarae, Datblygiad Chwaraeon ac Ieuenctid pdf icon PDF 828 KB

6.

Date of next meeting 6/5/2020 / Dyddiad y cyfarfod nesaf 6/5/2020