Agenda

Prosperous Communities Overview & Scrutiny Committee
Wednesday, 5th February, 2020 10.00 am

Venue: Council Chamber, Civic Centre, Pontypool NP4 6YB

Contact: Chris Slade  Senior Business Support Officer (Democratic Services)

Items
No. Item

1.

Welcome & Apologies / Croeso ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of Interest / Datganiadau o Fuddiant

3.

Action Sheet / Taflen Weithredu pdf icon PDF 8 KB

4.

Community Safety Multi-Agency Hub Performance / Perfformiad Hwb Amlasiantaeth Diogelwch Cymunedol pdf icon PDF 191 KB

Additional documents:

5.

Strategic Equality Plan 2020 - 2024 / Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020 - 2024 pdf icon PDF 286 KB

Additional documents:

6.

Item for Next Meeting / Eitem ar gyfer y Cyfarfod Nesaf

7.

Date of Next Meeting - 18/03/20 / Dyddiad y Cyfarfod Nesaf - 18/03/20