Agenda

SPECIAL MEETING, General Licensing Committee
Thursday, 28th May, 2020 2.00 pm

Venue: Remotely via Microsoft Teams

Contact: Chris Slade  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Attendance and Apologies / Presenoldeb ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of Interest / Datganiadau o fudd

3.

Approval to depart from Torfaen Council County Borough Councils 'Policy on the Administration and Regulation of Hackney Carriage and Private Hire Licences' during Covid-19 Restrictions / Cymeradwyaeth i wyro o Bolisi Gweinyddu a Rheoleiddio Trwyddedau Cerbydau Hacni a Llogi Preifat' Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ystod Cyfyngiadau Covid-19 pdf icon PDF 388 KB

Additional documents:

4.

Date of Next Meeting / Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

5.

Licensing Decisions pdf icon PDF 262 KB