Agenda

General Licensing Committee
Thursday, 30th July, 2020 3.00 pm

Venue: Via Microsoft Teams

Contact: Chris Slade  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Attendance and Apologies / Presenoldeb ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of Interest / Datganiadau o fudd

3.

Minutes - 28/05/20 / Cofnodion - 28/05/20 pdf icon PDF 406 KB

4.

Workload Update - October 2019 - March 2020 / Diweddariad ar y Baich Gwaith - Hydref 2019 - Mawrth 2020 pdf icon PDF 403 KB

Additional documents:

5.

Date of Next Meeting - 05/10/20 / Dyddiad y Cyfarfod Nesaf - 05/10/20

6.

Licensing Decisions pdf icon PDF 165 KB