Browse meetings

Members Seminar

This page lists the meetings for Members Seminar.

Meetings
 • 9 Mar 2020 2.00 pm - Office of the Police and Crime Commissioner / Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu
 • 2 Mar 2020 2.00 pm - Building a Healthier Gwent / Meithrin Gwent Iachach
 • 24 Feb 2020 2.00 pm - Bron Afon Update (Not open to the press and public) / Diweddariad Bron Afon (Nid yw’n agored i’r wasg a’r cyhoedd)
 • 10 Feb 2020 2.00 pm - Community Connectors / Cysylltwyr Cymunedol
 • 3 Feb 2020 2.00 pm - Early Years - Adverse Childhood Experiences (ACEs) / Blynyddoedd Cynnar – Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE)
 • 27 Jan 2020 2.00 pm - Local Development Plan / Cynllun Datblygu Lleol
 • 20 Jan 2020 2.00 pm - Bron Afon Update / Diweddariad Bron Afon
 • 13 Jan 2020 2.00 pm - Local Development Plan / Cynllun Datblygu Lleol
 • 16 Dec 2019 3.00 pm - South Wales Fire & Rescue Service / De Cymru Gwasanaeth Tan ac Achub
 • 4 Nov 2019 2.00 pm - Welfare Reform / Diwygio Lles
 • 21 Oct 2019 2.00 pm - Building a Healthier Gwent / Meithrin Gwent Iachach
 • 7 Oct 2019 2.00 pm - Progression of the work of Objective 3 of the PSB Well-being Plan / Datblygiad gwaith Amcan 3 Cynllun Llesiant y BGC
 • 23 Sep 2019 2.00 pm - Torfaen Education Service Schools’ Performance 2019 / Perfformiad Ysgolion Gwasanaeth Addysg Torfaen 2019
 • 16 Sep 2019 2.00 pm - WAO Service User Perspective Project – Food Waste & Strategic Development Plan / Prosiect Safbwynt Defnyddwyr Gwasanaeth SAC – Gwastraff Bwyd a Chynllun Datblygu Strategol
 • 9 Sep 2019 2.00 pm - Bron Afon Update / Diweddariad Bron Afon